O Przedszkolu - Przedszkole nr1 w Chrzanowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

   Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chrzanowie mieści się przy ulicy Śląskiej 74 b, nieco poza miastem, ale w dogodnym ciągu komunikacyjnym w kierunku Jaworzna. Zlokalizowane jest w wolnostojącym, parterowym budynku z dużym ogrodem na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe, a także parking umożliwiający bezpieczny dowóz dzieci do placówki. Przedszkole jest nieduże, dwuoddziałowe dla 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci podzielone są na dwie grupy: 3,4-latki (grupa młodsza) oraz 5,6-latki (grupa starsza). Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci. Niewielka liczba dzieci w placówce umożliwia bliski i indywidualny kontakt z każdym przedszkolakiem, a także ścisłą współpracę z ich rodzicami i opiekunami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  W naszym przedszkolu zachodzi wiele zmian.Pięknieje ogród przedszkolny oraz otoczenie budynku w którym pojawiły się nowe ozdobne krzewy oraz sprzęt do zabawy dla dzieci. Wymienione zostały też stare chodniki prowadzące do przedszkola oraz ogrodzenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sale dla dzieci są przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo przedszkolaków, otaczając ich indywidualna opieką, wychowaniem i kształceniem. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna przedszkola diagnozuje rozwój dziecka i otacza pomocą w przypadku zaobserwowanych trudności. Dzieci uczą się i zdobywają nowe doświadczenia niezbędne w dalszym życiu i szkole poprzez zabawę. Oprócz codziennych zajęć z zakresu mowy, matematyki, plastyki, zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych, przygotowujemy do nauki czytania i pisania, organizujemy różne imprezy okolicznościowe, występy teatralne, wycieczki, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  W szatni dla dzieci zostały wymienione szafki na ubrania,kaloryfery oraz zostały zamontowane drzwi do jadalni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zmianom uległa też łazienka w szatni w której udało się zainstalować brodzik dla dzieci.Jest to bardzo potrzebna rzecz dla wykonywania różnych czynności higienicznych dzieci. Umywalki w łazience dla dzieci 3,4-ro letnich zostały wymienione na mniejsze, dzięki czemu zrobiło się więcej miejsca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obok gabinetu pani Dyrektor zostało zaadaptowane pomieszczenie przeznaczone dla nauczycielek oraz kącik logopedyczny.

 
 
 
 
 
 
 
 

   Bierzemy udział w konkursach i imprezach na terenie naszego miasta. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, m.in. Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, Szkołą muzyczną, Biblioteka publiczną Filia Kąty, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Chrzanowie.
Dzieci korzystają z dodatkowych zajęć z języka angielskiego i religii, są pod opieką logopedy
Przedszkole realizuje treści zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17).


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego